Priapizmus

Priapizmus

Priapizmus je zdravotný stav, ktorý spôsobuje pretrvávajúcu a niekedy bolestivú erekciu. Je to prípad, keď erekcia trvá štyri hodiny alebo aj viac, a to bez sexuálnej stimulácie. Priapizmus sa nevyskytuje bežne, ale keď k nemu dôjde, zvyčajne postihuje mužov okolo tridsiatky.

Nízkoprietokový (venookluzivný) alebo ischemický priapizmus nastáva vtedy, keď krv uviazne v erektilnej komore. Narušená tepna, ktorá zabraňuje správnemu obehu krvi v penise spôsobuje vysokoprietokový (arteriálny) alebo neischemický priapizmus. Tento môže byť spôsobený úrazom.

Erekcia, ktorá trvá dlhšie ako štyri hodiny, je stavom vhodným na zdravotnú pohotovosť. Odkysličená krv v penise môže poškodiť jeho tkanivo. Priapizmus, ktorý sa nelieči, môže viesť k poškodeniu alebo zničeniu tkaniva penisu a trvalej erektilnej dysfunkcii.

Aké sú príznaky priapizmu?

Príznaky tohto stavu sa líšia v závislosti od toho, či ide o nízko- alebo vysokoprietokovýpriapizmus. Ak máte nízkoprietokovú verziu, môžete zažívať:

 • erekciu trvajúcu dlhšie ako 4 hodiny
 • pevná telo penisu s mäkkým zakončením
 • bolesť v penise

Nízkoprietokový alebo ischemický priapizmus sa môže stať opakujúcim stavom. Keď sa objavia jeho príznaky, prvotná erekcia môže trvať len pár minút alebo len krátky čas. Postupom času sa ale erekcia objavuje častejšie a trvá stále dlhšie.

Ak máte vysokoprietokovýpriapizmus, môžete zažívať rovnaké príznaky ako u nízkoprietokového. Hlavným rozdielom je to, že sa u vysokoprietokovéhopriapizmu bolesť neobjavuje.

Akákoľvek erekcia, ktorá trvá dlhšie ako 4 hodiny bez sexuálnej stimulácie si vyžaduje navštíviť lekársku pohotovosť.

Aké sú príčiny priapizmu?

Normálna erekcia je taká, ktorá sa objavuje po fyzickej alebo psychickej timulácii. Ak sa penis prekrví, vždy dôjde k erekcii. Hneď ako stimulácia skončí, penis sa automaticky odkrví a zmizne aj erekcia.

Pri priapizme je problém s prekrvením penisu. Sú rôzne stavy, ktoré ovplyvňujú tento faktor. Medzi poruchy a ochorenia, ktoré ovplyvňujú prietok krvi v penise patria:

 • kosáčikovitá anémia
 • leukémia
 • mnohopočetný myelóm

Asi 42 percent dospelých mužov, ktorí trpia kosáčikovitou anémiou, v určitom okamihu života zažijú priapizmus.

Priapizmus sa môže objaviť aj vtedy, ak užívate isté druhy liekov alebo nadmerne užívate alkohol, marihuanu alebo iné nelegálne drogy. Medzi lieky na predpis, ktoré môžu ovplyvniť prekrvenie penisu patria:

 • lieky na erektilnú dysfunkciu
 • antidepresíva
 • alfa-blokátory
 • lieky na úzkosť
 • lieky zrieďujúce krv
 • predpisované pri hormonálnej liečbe
 • lieky na poruchy osobnosti s hyperaktivitou
 • lieky užívané pri otrave oxidom uhoľnatým
 • pri uhryznutí pavúkom „čierna vdova“
 • pri poruchách metabolizmu
 • pri neurogénnych poruchách
 • pri rakovine zahŕňajúcej penis

Ako môže doktor priapizmus diagnostikovať?

Hoci oba typy priapizmu majú podobné príznaky, lekár musí vykonať diagnostické testy, aby určil či máte vysokoprietokový alebo nízkoprietokový priapizmus. Presné určenie tohto stavu determinuje tiež možnosti liečby.

Niekedy lekári určia druh priapizmu na základe príznakov a fyzickým vyšetrením genitálnej oblasti. Medzi testy na určenie typu priapizmu patria:

Meranie okysličenia krvi

Tento postup zahŕňa vloženie ihly do penisu a získanie vzorky krvi. Ak vzorka odhalí, že krv vo vašom penise je odkysličená, potom máte nízkoprietokový priapizmus. Ale ak vzorka ukáže jasnú červenú krv, potom je to priapizmus s vysokým prietokom.

Krvné testy

Keďže priapizmus môže byť spôsobený inými poruchami a ochoreniami krvi, lekár môže tiež zobrať krvnú vzorku na určenie hladiny krvných doštičiek a červených krviniek. Takto bude môcť diagnostikovať krvné poruchy, rakovinu a kosáčikovitú anémiu.

Toxikológia

Priapizmus sa tiež spája s užívaním drog, preto váš lekár môže zobrať aj vzorku moču, aby určil, či sa vo vašom telesnom systéme nachádzajú drogy.

Ultrazvuk

Lekári používajú ultrazvuk na určenie krvného obehu v penise. Tento test vášmu lekárovi tiež pomôže determinovať, či príčinou priapizmu nemôže byť trauma, úraz alebo nejaký základný zdravotný stav.

Ako sa priapizmus lieči?

Liečba priapizmu závisí od toho, či ide o vysokoprietokový alebo nízkoprietokový priapizmus.

Ak máte nízkoprietokovú formu, lekár môže použiť ihlu alebo injekčnú striekačku na odstránenie nadbytočnej krvi z penisu. To môže zastaviť bolesť a zastaviť nedobrovoľnú erekciu.

Ďalšou metódou liečby je injekčné podanie lieku priamo do penisu. Liek stiahne krvné cievy, ktoré prinášajú krv do penisu, a roztiahne tie cievy, ktoré krv z penisu odvádzajú. Zvýšený prietok krvi môže zredukovať erekciu.

Ak nefunguje ani jedna z týchto terapií, lekár môže odporučiť chirurgický zákrok, aby sa krvný obeh v penise dostal do normálu.

Ak máte priapizmus s vysokým prietokom, liečba nemusí nastať okamžite. Tento typ priapizmu zmizne často sám od seba. Váš lekár skontroluje najprv váš zdravotný stav, predtým než vám predpíše akékoľvek lieky. Pomôcť môže i liečba za studena podávaním ľadových obkladov, ktoré vás dokážu zbaviť nedobrovoľnej erekcie. Niekedy ale lekári odporúčajú chirurgický zákrok na zastavenie prietoku krvi do penisu a opravu tepien poškodených v penise.

Ak sa priapizmus opakuje, môžete s lekárom prekonzultovať prípadné užívanie dekongestantu (Neo-Synefrín), ktorý zníži prietok krvi v penise. Môžu vám byť tiež predpísané lieky blokujúce hormóny alebo lieky na erektilnú dysfunkciu. Ak je priapizmus spôsobený základným zdravotným stavom, ako je napríklad kosáčikovitá anémia, porucha krvi alebo rakovina, hľadajte liečbu na tento základný stav, aby ste zabránili budúcemu výskytu priapizmu.

Záver

Priapizmus dokážete odstrániť, ak ho budete rýchlo liečiť. Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku je dôležité, aby ste hľadali pomoc pri dlho trvajúcej erekcii. Platí to najmä v prípadoch, že ide o problém trvalý, ktorý nie je spôsobený poranením a na liečbu ľadom nereaguje. Ak sa nenecháte liečiť, zvyšujete riziko trvalej erektilnej dysfunkcie.